Anatomie pro výtvarníky

I když se k animaci zcecla jistě ještě vrátím v některém z dálších článků, rád bych poukázal na hodinovou přednášku Martiny T. Peciny z GDS 07, která ve stručnosti pojednává o anatomické stavbě a odlišnostech člověka.

Základní anatomické charakteristiky člověka a humanoidních bytostí: proporce, kosti a klouby, svalstvo, mimika. Hlavní konstituční typy, pohlavní, věkové a rasové odlišnosti jednotlivých jedinců.

Ke stažení zde (20 MB). Vyžaduje Techsmith Codec.