Anomalia 2013 — Rich Quade

Anomalia 2013 — Rich Quade

Litomyšl se stává přes léto cílovou destinací mnoha turistů z celého světa, ale s nadsázkou i místem setkání turistů-animátorů z Evropy, kteří neváhají urazit značnou vzdálenost za vzděláním. Profesně-animátorské potkávání patří tradičně k festivalům, kde panuje u návštěvníků pasivní „uvolněná a přátelská“ atmosféra. Na podobných kurzech se však setkají lidé, kteří touží po vzdělání a nových zkušenostech. S organizovanou výukou pro mě přichází návrat do školních let, s tím rozdílem, že se věnuji víc práci než světským radovánkám.

Rich Quade diskutuje

Po třetím ročníku kurzů se Anomalia podle serveru animationcareerreview.com právem vyšvihla mezi sto nejlepších animačních škol na světě. Složení vyučujících je každý rok pestré a s jistou mírou se obměňuje.  Základ tvoří navazující kurzy úvodu do animace, které vedou zkušení lektoři velkých studií (Keith Lango — Valve, Andy Smith — Pixar, Rich Quade — Pixar, …). Snahou tak není zůstat pouze u začínajících tvůrců, ale dát prostor i lidem, kteří chtějí stavět na svých dovednostech a rozvíjet tak své zkušenosti. Pokročilejším jsou určeny kurzy typu Advanced Cartoon Character Rigging (Josh Carey), Storytelling in animation (Isaac Kerlow), Character Design (Jonny Duddle), … Pomyslným vrcholem kurzů tak zůstává tvorba krátkého filmu pod hlavičkou Anomalia Labs.

Analýza pohybu...

Analýza pohybu…

Letos s krátkým filmem Wildlife Crossing přichází režisér Noro Držjak, na kvalitu animace bude dohlížet Anthony Wong z Pixaru. Organizátoři tak staví na zkušenostech z minulého roku, kdy byl v rámci stejného kurzu realizován krátký animovaný film Booty Call. Smyslem dvoutýdenní práce na krátkém filmu je maximálně zefektivnit animační část, dobře zpracovat podklady a především získat zpětnou vazbu ke své práci od supervizora, z čehož v obecné rovině celé kurzy nejvíce těží.

Pro letošní ročník jsem si však vybral Dialog s Richem Quade. Ostřílený 3D animátor, který svou hvězdnou kariéru začal skromně u Pixaru (Toy Story) a s přestávkami zde pracuje do teď. Můj důvod byl jasný — v práci převažuje reklamní tvorba, která inklinuje k diktátu ze strany zadavatelů. Výsledkem jsou tak často pohybové variace, které začínají a končí u kostrbaté pantomimy, tedy výsledek, jenž nemá hlavu ani patu. Výběr vedoucího skupiny nebyl podložen pouze popisem kurzu, ale především osobním doporučením. Zajímalo mě, jakým způsobem jsou hodiny vedeny, jaká je jejich náplň a zda-li je lektor vstřícný k individuálním konzultacím. Obsah workshopu si totiž pedagog připravuje bez bližšího obeznámení s organizátory.

Rich při konzultaci

Rich při konzultaci

Lekce tak začínaly při snídani v dopoledních hodinách a spočívaly především v analýze muzikálových scén, rozboru choreografie komplikovaných tanečních záběrů, nebo klasických grotesek. Za pozastavení stojí myšlenka, která mě napadla při sledování  Bustera Keatna, jenž se datováním řadí do časů klasické americké grotesky dvacátých let,  a to s  jakou důsledností a promyšleností se takové scény točily do sebemenších detailů bez scénáře. Ty jemné pohyby a náznaky gest, jenž v souvislostech filmové řeči vydají za sto slov. V průběhu dalších dnů došlo na krokování záběrů z Příšerek s.r.o., jenž disponují u hlavních postav (Sulley a Mike) dobře čitelnými a nadnesenými rysy v obličeji.

Praktická část kurzu tvořila práce na dialogu. Začala výběrem předpřipravených a emočně rozmanitých vět. Podstatný byl pro práci zvukový výřez, který měl jasný smysl, následně jsem veškeré síly koncentroval do výroby storyboardu. Jako zádrhel se jevila u části studentů únava, měli za sebou již několikatýdenní animování ze základního kurzu a tak nasazení nebylo tak vysoké, přičemž si často (neúměrně ke svým zkušenostem) brali dlouhou stopáž. Smyslem zadání bylo vybudovat dostatečně zajímavou konfrontaci mezi postavami, vybrat hereckou akci, která se bude nejlépe a s patřičným důvtipem k dialogu hodit.  Většina tak místo krátkého a svižného dialogu zvolila cestu dlouhého monologu bez prostřihů, který mi přišel velmi náročný. Ve výsledku se zkušenějším (přibližně třem) podařilo zdárně a na úrovni animaci dokončit. Osobně jsem si odvezl vystavěné  záběry (blocking +) o délce 20 vteřin, které se mi podařilo pevně ukotvit.

Anomalia 2013

Anomalia 2013

Rich nechává studenty pracovat individuálně, obchází je a diskutuje nad jejich pracemi. Kdykoliv jej můžete požádat o radu. Byť se Richova odpověď vměstná někdy do pár slov, pomyslně tím udeří na hlavičku hřebíku a to vší silou.