Jak porozumět obrazu

První proč a potom jak. Filmová řeč namíchaná s obrazovou kompozicí, koktejl pro grafiky a animátory. Hodinová přednáška je záznam z letošního GDS 2008. V návaznosti na reakce ke storyboardu jsem upravil některé nepříliš srozumitelné pasáže. Vznikl tak mix dramaturgických základů…

Jak na storyboard

Co je na storyboardu tak kouzelného, že se mu nevyplácí vyhýbat? Existuje něco nudnějšího a zdlouhavějšího? Jak elegantně přenést myšlenku na papír a neublížit si. Tyto slova úváděly mou předposlední přednášku věnovanou problematice storyboardu. Prvotní impuls vznikl na základě vlastní potřeby,…

Motion capture v praxi

Jsou to technologie, na které se dívají animátoři buď skrz prsty, nebo s úsměvem uhýbají pohledem. Dovedu si představit staré „dvědéčkáře“, kteří by tento postup přirovanli k rotoskopii dovedené k dokonalosti. Je to něco přes dva roky, kdy byl Motion…

Teorie animace

Práce s časem je podceňovanou součástí tvorby každého multimediálního díla nebo statického obrázku. Jak zlepšit výrazové prostředky vaší práce (gestika, mimika, pohyb). Rady pro začínající animátory. Přednáška je záznam z minulého ročníku GDS (20MB). Vyžaduje Techsmith Camtasia kodek.

Anatomie pro výtvarníky

I když se k animaci zcecla jistě ještě vrátím v některém z dálších článků, rád bych poukázal na hodinovou přednášku Martiny T. Peciny z GDS 07, která ve stručnosti pojednává o anatomické stavbě a odlišnostech člověka. Základní anatomické charakteristiky člověka…