Kde studovat animaci?

V návaznosti na předchozí článek o peripetiích přijímacího procesu jsem se rozhodl vytvořit krátký seznam českých a slovenských škol, které umožňují studium animované tvorby. Záměrně sem nedávám ústavy technického zaměření, které místo vyuky teorie animace upřednostňují „ovládání programu“. Tento seznam je otevřený a rád bych jej neustále rozšiřoval, proto rád uvítám veškeré podněty.

Ještě stojí za zmínku jedna drobnost, v poslední době se setkávám s vyukou animace i na základních uměleckých školách. Ne každý má možnost kvalitného technického zázemí, nebo příležitost studovat vysokou školu. Proto bych doporučil zájemcům o obor se poohlédnout po ZUŠ v blízkém okolí — jako základ se to vždycky hodí.

Vyšší odborné studium

Filmová škola Zlín
Animace — Výtvarné zpracování animovaného filmu, dvouleté

Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku
Výtvarné zpracování animovaného filmu

Vyšší odborná škola grafická Jihlava
Animace, tří leté


Bakalářský studijní program

Ostravská Univerzita
Animovaná tvorba, tří leté

Filmová škola Zlín
Klasická animovaná tvorba, tří leté

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku
Animovaná tvorba, tří leté


Magisterský studijní program

FAMUKatedra animované tvorby, pětileté

VŠUP v Praze — Filmová a televizní grafika, pětileté

Univerzita Tomáše Bati — Animovaná tvorba, pětileté


Střední školy

Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby
Počítačová animace a multimédia

Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava
Animovaná tvorba

.

Dálkové studium, placené kurzy

Univerzita Tomáše Bati — FMK
Kombinovaná forma studia

VOŠG JihlavaLetní a zimní škola animace

Anomalia — Projekt 3bohemians.eu

Spafi — Animation Academy — Projekt Spafi.org

Slovensko

VŠMU — Ateliér animované tvorby

SÚKROMNÁ STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANIMOVANEJ TVORBY
Animovaná tvorba — maturitní a dvouleté postmaturitní studium